ข้อมูลเบื้องต้น
- ชื่อเล่น กระต่าย อายุ 27 ปี เพศ: หญิง

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (RA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่ต้องการสอน
- ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น
- วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น

* สะดวกสอนวันเสาร์ และวันอาทิตย์
* สอนเดี่ยวออนไลน์ ผ่าน video conference
* มีเอกสารเนื้อหาบทเรียนที่สอนให้

ราคาค่าเรียน

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มเกรดและต่อยอด250 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์พื้นฐานถึงระดับมัธยมต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว