📍เรียนครูภาษาอังกฤษโดยตรง
📍ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสาคร
📍รับสอนตั้งแต่อ่านไม่ออกจนอ่านออกเขียนได้
📍ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
📍ฟัง พูด อ่าน เขียน
📍ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย
📍รับติวสอบเข้านายสิบตำรวจครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ สังคม กฎหมาย (ครูติดตัวจริงอันดับที่18สนามสอบกองร้อยน้ำหวาน 126/150 คะแนน และ สนามพิสูจน์หลักฐาน ลำดับที่ 22 )
📍ราคาชั่วโมงละ200บาท/คน
📍มา3คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 180 บาท/คน

สมุทรสาคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว