นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถามศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอิงจากหลักสูตรสสวท. สอนแบบออนไลน์ ในวันเสาร์-อาทิตย์์(ราคาค่าสอนสามารถตกลงกันได้)

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์150 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์ป.1-ม.3 อิงจากหลักสูตรสสวท.

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว