ชื่อ-นามสกุล : 兰晓丽 สุกัญญา พิบูลโชติปรีดา (ลูกครึ่งจีน-ไทย)
ชื่อเล่น : ลี่ลี่ หรือ กิ่ง
ประวัติการศึกษา : ป.ตรี ชั้นปีที่2 / Chinese Business / 南京大学 :Nanjing University
ประวัติการสอน :
- ติว hsk4 ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
- ปรับพื้นฐาน และทวนบทเรื่องของโรงเรียน น้อง อ.3 โรงเรียนสุขฤทัย
- เคยสอนน้องระดับป.2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
- เคยสอนน้องระดับม.6 ติวเพิ่มเกรด ติว hsk4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
- เคยสอนน้องระดับป.5-6 โรงเรียนรังษีวิทยา
- เคยติว hsk4 ม.6 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน
- เคยสอนปรับพื้นฐานภาษาจีน พี่ปี4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เคยสอนเพิ่มเกรด น้องปี1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิธีการสอน :
สอนภาษาจีนทางออนไลน์ สามารถสอนตั้งแต่ปรับพื้นฐาน พินอิน การพูด การออกเสียงให้ถูกต้อง เนื้อหาในโรงเรียน ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ hsk1-hsk4 สอนเข้าใจง่าย มีทริคการจำช่วย
ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
- สอบผ่าน hsk5
- เกรดรวมมัธยมปลาย 3.98
- เคยไปแลกเปลี่ยนที่ ม.ผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง เป็นเวลา 50 วัน และได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเด่น
- นักศึกษามหาวิทยาลัยหนานจิง คะแนนทุกวิชา85+
- ติด คณะมนุษยศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบแรก (ยื่นพอร์ต)
- ติด สาขาวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบแรก
- ติด ทุนเรียนฟรีMOU คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- เคยเป็นนักเรียนฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งดูแลเด็ก จัดกิจกรรม แสดง sci-show เล่านิทาน
- เป็นคนใจเย็น เฮฮา สอนสนุก เน้นสอนที่เอาไปใช้ได้จริง
เวลาที่รับสอน :
จ.-ศ. : 19:30 - 21:00
เสา.-อา. : 10:00 - 16:00 และ 19:00 - 22:00

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว