ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Yunnan Normal University, Yunnan, China
ประสบการณ์สอนพิเศษ ฝึกสอน นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ ดอนเมือง บางเขน ปากเกร็ด หลักสี่ แจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว