รับสอนพิเศษภาษาเกาหลี ทั้งพื้นฐานฝึกทักษะด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนและสอบวัดระดับเกาหลี(TOPIK)พร้อมแนะนำการสมัครสอบ
-แบบเดี่ยว
-แบบกลุ่ม
-สามารถจัดสอนตัวต่อตัวได้ตามสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
-สามารถจัดสอนออนไลน์ได้
-ฟรีเอกสารการเรียน
ผู้สอนจบเอกภาษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เคยได้รับทุนขาดแคลนครูภาษาต่างประเทศที่2(ภาษาเกาหลี)ไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ ด้านการสอนมหาวิทยาลัยฮันกุก
ปัจจุบันรับราชการครู ผู้สอนภาษาเกาหลี
มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า10ปี

ค่าสอน

ภาษาเกาหลีพื้นฐานและการสอบวัดระดับ(TOPIKX250 บาท ต่อชั่วโมง

เริ่มสอบตั้งตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐาน ฝึกให้อ่านออกเขียนได้ และเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและเพื่อสอบวัดระดับ

สอนภาษาเกาหลี
สอนออนไลน์ สงขลา

ยังไม่มีรีวิว

อุ้ย

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru