รับสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น
- ปูผื้นฐานสำหรับที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจในประเด็นหลัก
- ปรึกษาเรื่องการบ้าน
- มีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ ไม่เกิน 10-15 ข้อ (เน้นเข้าใจจริงๆ)
- เป็นการเรียนออนไลน์
- ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์ที่โรงเรียนในจังหวัด นครปฐม

การเรียนการสอน
- อาจเรียนรวมกันกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ ซึ่งอยูู่ในบทเรียนเเดียวกัน
- เน้นทำความเข้าใจมากกว่าการทำการบ้าน แต่ก็มีการทดสอบเป็นรายคน (ไม่ใช่การสอบ)
- ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นการใช้จริงสำหรับการเรียนต่อมัธยมปลาย
- มีสไลด์หรือสื่อการสอนเพิ่มเข้ามาในบทเรียน

ค่าใช้จ่าย
- ปกติคนละ 200 บาทต่อชั่วโมงต่อท่าน ถ้ามาด้วยกันสองคน จะลดคนละ 150 บาทต่อชั่วโมงต่อท่าน (ไม่ได้สนใจเรื่องกำไร)

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อในห้องเรียน หรือสอนการบ้านที่นักเรียนได้รับ บ่อยครั้งที่นักเรียนบางคนไม่สามารถสงสัยในสิ่งที่อาจารย์สอนในชั้นเรียนหรืออาจารย์ยังอธิบายไม่ตรงจุดที่นักเรียนสงสัย ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้เพื่อระดับอื่นๆ ในอนาคต

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว