สวัสดีครับ ชื่อครูเกมส์นะครับ อายุ 25 ปี จบการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา) เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปัจจุบันเป็นครูที่โรงเรียนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 3 จากทั้งหมด 560+คน ในบัญชีรายชื่อจังหวัดเชียงรายครับ) มีประสบการณ์สอนและติวน้องๆเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ยินดีและพร้อมที่จะได้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน/ติวข้อสอบ/ติววัดผลต่างๆ ครับ

ราคาค่าเรียน

ประบพื้นฐานภาษาอังกฤษ180 บาท ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์ที่ควรรู้ ปรับพื้นฐานและการสื่อสาร

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว