ครอสนี้เน้นการเรียนรู้ดนตรีผ่านกลองชุด เเละเรียนกลองชุดเพลง ป๊อป ร๊อค
ไปจนถึงให้เข้าใจในบริบทเพลงเเละสามารถสื่อสารออกมาในการเเสดงดนตรีได้อย่างมั่นใจ

- สอนให้เข้าใจ เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง เเละ สนุกที่ได้เล่นดนตรี
- เเนวากรสอน สอนตั้งเเต่ จับไม้กลอง ไป จนถึงจังหวะกรูฟต่างๆ เเละ สอนเล่นเพลงต่างๆที่ทุกคนชื่นชอบ จนถึง สามารถเเกะเพลงเล่นเองเบื้องต้นได้
- การสอนจะนำทฤษฏี รุดิเม้นต่างๆที่เรียนมานำมาประยุกต์สอนกับการเรียนรู้ในเเต่ละบุคคล เเละเพิ่มศักยภาพให้กับตัวผู้เรียนโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสอน ทำให้สามารถทำให้เรียนรู้ได้อย่างง่าย
- สำหรับเด็กเล็กจะสอดเเทรกเกมทฤษฏีดนตรี เเละ สอนให้รู้จักโน๊ตดนตรี
- ติวสอบกลอง เกรดต่างๆของ Trinity Drum

ราคาค่าเรียน

กลองชุด650 บาท ต่อชั่วโมง

ขั้นต้นถึงขั้นกลาง

กลองชุด650 บาท ต่อชั่วโมง

การอ่านโน๊ตแกะเพลงใหม่ๆ ฝึกสมาธิ

บางพลัด บางอ้อ วังทองหลาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว