💥 ให้การตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก และพร้อมแตกรากศัพท์มากมายไปกับครูพี่บอมบ์ จิรายุส ทองประสม ผู้สอบได้คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 150 คะแนนเต็ม (ปี 2563) และ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 93.75 คะแนน (ปี 2560)
💥 ฝึกทักษะการอ่านจากหนังสือ / บทความ / ข่าวสั้น เพื่อเพิ่มความคล่องในการอ่านจับใจความ พร้อมเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้การตะลุยโจทย์เป็นไปด้วยความสนุก
💥 สรุปเทคนิคการทำข้อสอบ การบริหารเวลา และตะลุยโจทย์ข้อสอบจริง ให้น้อง ๆ ได้มั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

=======================
The Co-READING space by ครูพี่บอมบ์
ให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เสริมโอกาสเดินตามความฝัน

ครูพี่บอมบ์ จิรายุส ทองประสม
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คะแนน GAT ENG 150/150 (2563)
• คะแนน 9 วิชาสามัญ ENG 93.75/100 (2560)
• คะแนน O-NET ENG 95/100 (2560)
• คะแนน TU-GET CBT 107/120 (2563)
• คะแนน TU-GET PBT 810/1,000 (2558)
• คะแนน IELTS (Academic) Band 8
[Listening 8.5 | Reading 9 | Writing 7 | Speaking 8]

สอนออนไลน์ ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว