🌈 รับสอนพิเศษภาษาจีน
คอร์สเรียนออกแบบได้ตามใจผู้เรียน
跟林老师一起学中文吧!

Profile
🌷 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกรดเฉลี่ย 3.94

🌷 ประสบการณ์สอนโรงเรียนรัฐ/เอกชน+ติวเตอร์มากกว่า 5 ปี

🌷สอบผ่านครูผู้ช่วย วิชาภาษาจีน สังกัดสพฐ. ได้ลำดับที่ 3 (90เต็ม100คะแนน)

🌷 สอบผ่าน HSK ระดับ 5

🌷 ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

🌸 รับสอนภาษาจีน
- ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น
- เตรียมสอบ HSK 1-4
- เพิ่มคะแนนสอบภาษาจีน/การบ้าน
- สื่อสารสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน
- เตรียมสอบ A-Level ภาษาจีน
- เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน

🌸 เรียนออนไลน์ เดี่ยวชม.ละ 250 บาท / เรียนคู่ชม.ละ 220 บาท /เป็นกลุ่ม 200 บาท (3คนขึ้นไป)

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว