รับสอนภาษาจีนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม สามารถเลือกเวลาเรียนได้ โดยครูจีนเจ้าของภาษา มีประสบการณ์สอนมากกว่า10ปี โดยเจ้าของภาษา/ พูดไทยชัด
❤️สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงภาษาจีนระดับสูง โดยเน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
❤️ เริ่มต้นจากการสอน Pinyin การสะกด การเขียนภาษาจีนตามลำดับขีด การแต่งประโยค การเขียนเรียงความ ไปจนถึงเนื้อหาในระดับสูง
❤️เนื้อหาที่สอนจะเริ่มต้นจากสิ่งของรอบตัวเด็ก ของใช้ ของกิน สัตว์ สถานที่ บุคคล เป็นต้น
❤️โดยอยู่บนพื้นฐานที่สามารถนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT หรือ HSK ได้
❤️เด็กอนุบาลจะแน้นกิจกรรม ร้องเพลงเล่านิทาน เรียนสนุกแต่ได้ความรู้
❤️นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถที่จะกำหนดให้ครูสอนภาษาจีนติวการบ้านที่โรงเรียน หรือสอนเนื้อหาอื่นตามที่ท่านต้องการได้

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว