- ศึกษาภาษาจีนจากประเทศจีน ผ่าน HSK
- มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ในประเทศจีนกว่า 5 ปี รวมถึงงานล่าม งานแปล ภาษาจีนทางธุรกิจ และทั่วไป
- รับสอนภาษาจีนทุกระดับ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท/ ชม. ดังนี้
- ภาษาจีนพื้นฐาน สอนการบ้าน ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เริ่มต้น 300บาท / ชม.
- ภาษาจีนเบื้องต้น (เด็กโตและผู้ใหญ่) เน้นการออกเสียง คำศัพท์ ไวยกรณ์ และบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 400 บาท/ชม.)
- ภาษาจีนสำหรับผู้มีพื้นฐานระดับกลางขึ้นไป สามารถเลือกเป้าหมายการเรียนนอกเหนือจากแบบเรียนได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ฝึกอ่านบทความเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น ฝึกฟังจากซีรี่ย์ หรือข่าว เพื่อพัฒนาการฟังและการสนทนา (ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท/ชม.)
- ติวข้อสอบภาษาจีนเข้ามหาลัย และเตรียมสอบ HSK ทุกระดับ รวมถึงติวสัมภาษณ์เข้าทำงาน และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ( ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 550 บาท/ชม.)
- สะดวกสอนวันเสาร์และอาทิตย์

สอนออนไลน์ นนทบุรี บางใหญ่ เซ็นทรัล เวสต์เกต เดอะเซนโทร รัตนาธิเบศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว