ครูเป็นคนเกาหลี อยู่เมืองไทยมา 10 กว่าปีแล้ว และมีครอบครัวกับคนไทย ตอนที่อยู่เกาหลีครูเป็นอาจารย์สอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาที่เมืองไทยครั้งแรก ได้มีโอกาสสอนภาษาเกาหลีที่สถาบันแห่งหนึ่งมาจนถึงตอนนี้

ฉันสอนสถาปัตยกรรมในเกาหลีสิบปีที่ผ่านมาผมไปญี่ปุ่นเพื่อศึกษาและแต่งงานกับคนไทยในประเทศไทย
ครั้งแรกที่ฉันมาประเทศไทยฉันสอนภาษาเกาหลี
@บทเรียนภาษาเกาหลีกับครูฮานะ
1. การทดสอบต่อหลักสูตร (ฟรี)
2.เรามักจะสอนให้คุณพูด, เขียน, อ่าน, อ่านและไวยากรณ์ของ
3.เรามักจะมีการบ้านของ
4. นักเรียน HJ EDU โทร ZOOM VIDEIO กับนักเรียน HJ EDU จากประเทศอื่น ๆ เป็นประจําทุกเดือน (ฟรี)
5. ครูทุกคนเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีและถือใบอนุญาตครูสอนภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี สถาปัตยกรรม
สอนออนไลน์ ทวีวัฒนา

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 BestKru