รับสอนภาษาเกาหลี
จากผู้มีประสบการณ์ศึกษาภาษาเกาหลีที่มหาลัย Ewha Women University (ได้รับคะแนนสูงสุดของห้องเรียน)
ผู้สอนมีคะแนน TOPIK II Level 5 (209/300)
สามารถสอนได้ตามแนวบีทีเอส สยาม เซนทรัลลาดพร้าว
ราคา 250/ชม (ขั้นต่ำ 2ชม)
มีเอกสารประกอบการเรียนให้

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว