ชื่อครูนก นางสาวไพรินทร์ อินต๊ะวงค์ มีประาบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ปี
สอนวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 และสอนการบ้าน วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3
รับสอนที่บ้านหรือตามที่นัดหมาย ตัวต่อตัว 200บาท/ชั่วโมง ชำระหลังเรียน
กลุ่ม 2-4 คน 100บาท/คน/ชั่วโมง ขำระหลังเรียน
รับสอนจันทร์-พฤหัสบดี (เวลา 17.00-20.00 น.) นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว