จบการศึกษาจากคณะครุศาสสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
กำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ถ่ายทอดเนื้อหาสนุกสรุปเทคนิคการจำที่ง่าย
เลือกเรียนตามสไตล์ เน้นความสะดวกของนักเรียน
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

สอนออนไลน์ ปราจีนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว