ชื่อเล่น ครูแอม
จบ ป.ตรี คบ.5 ปี สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกียรตินิยมอันดับ 2
ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน
ประวัติการสอน
- สอนเพิ่มเกรด นร ตั้งแต่ ป.1-ม.6
- ติวสอบเข้า ม.1 ( นร. เข้าเรียน รร รัฐบาลชื่อดังได้)
- ติวสอบเข้า ม.4
- ติวสอบวิชาคณิต รร ช่างฝีมือทหาร
*ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

สอนออนไลน์ บางบัวทอง บางใหญ่ ออนไลน์ ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว