ครูพี่อิ๋ม 👩🏻
รับสอนฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย
สอนตัวต่อตัว / สอนแบบออนไลน์
สอนเนื้อหาพื้นฐาน ติวสอบเข้า สอนเนื้อหาในห้องเรียน
เน้นสอนตามความต้องการของผู้เรียน

ระดับการศึกษา
ป.ตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. (เกียรตินิยมอันดับ1)
ปัจจุบัน กำลังศึกษาป.โท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
มีประสบการณ์สอนมาแล้ว 5 ปี

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว