ชื่อนางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง รับสอนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น จนอ่านออกเขียนได้ สอนตั้งแต่อนุบาล จนระดับมัธยมปลาย เป็นกันเองกับนักเรียน เนื่องจากเป็นคนรักเด็ก และเข้าใจเด็กได้ในระดับนึง สอนไม่เครียด ผ่อนคลาย ใจเย็น

ราคาค่าเรียน

Grammar, conversation, Basic English 200 บาท ต่อชั่วโมง

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ การพูดและสนทนาในเรื่องต่างๆ

สอนออนไลน์ บุรีรัมย์ ปทุมธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว