นักศึกษาปีที่ 4 เอกคณิตศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3
ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า เตรียมสอบ
-เคยสอนนักเรียนโรงเรียนกรวดวิชาหลายแห่ง
-เคยสังเกตการสอน+ทดลองสอนปี1-3 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- เคยสอนพิเศษนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
- ปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
- เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.84

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว