สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ (ม.1 - ม.6)
เรียนที่บ้าน หรือสถานที่ที่นักเรียนสะดวก
เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
สอนโดยครูที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปี
ค่าเรียน...
เรียนคนเดียว ชม.ละ300บาท
เรียนกลุ่ม 2-3 คน ชม.ละ450บาท
เรียนกลุ่ม 4-5 คน ชม.ละ600บาท

ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว