ชื่อ : นส. เพชรรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
ชื่อเล่น : พราว
อายุ : 26
ป.ตรี :
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
GPA : 3.05
ป.โท :
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเทคโนลียีการจัดการพลังงาน
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
GPA : 3.35
ประสบการณ์
- ทุกวิชา ป.5 EP รร.อัสสัมชันสมุทรปราการ
- ทุกวิชา ป.4-ป.6 EP
- สอน Eng, Math, Science อ.3 รร.เจริญพงศ์
- สอน Math,Science Y.1 รร. นานาชาติ Wells - สอนแนวขอสอบเตรียมเข้าสาธิต ป.1

ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว