เน้นทักษะการเรียนการสอนแบบการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยการให้ความสำคัญถึงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737