เน้นทักษะการเรียนการสอนแบบการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยการให้ความสำคัญถึงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017