*สอนออนไลน์ / สอนตัวต่อตัวในมาตรการเว้นระยะห่าง มีอุปกรณ์กั้นระหว่างบุคคล / สอนในที่โล่งอากาศถ่ายเท*

• จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ภาควิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
• ปัจจุบันเป็นช่างปั้นฟรีแลนซ์
ทำงานเกี่ยวกับจิตรกรรม ประติมากรรม
และโปรดัคส์ รวมถึงงานออกแบบ
• มีผลงานศิลปะเป็นของตัวเอง
กำลังสร้างและต่อยอดผลงานของตัวเองอยู่

รับสอนทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ
แต่มีความสนใจในศิลปะ
ตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป....เรื่อยๆอย่างไม่กำหนด
ขอเพียงมีตั้งใจเรียนและสนใจในศิลปะ

วิชาที่สอน
-พื้นฐานศิลปะ
-Drawing
-สีโปสเตอร์/สีน้ำ/สีอะคริลิค/สีน้ำมัน
-ประติมากรรม

รับสอนทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ แต่มีความสนใจในศิลปะ ตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป....เรื่อยๆอย่างไม่กำหนด ขอเพียงมีสนใจในศิลปะเป็นพอ

อัตราค่าเรียน
• พื้นฐานศิลปะ / พื้นฐานDrawing
เรียนครั้งละ 2 ชม. > 400-500 บาท

• เทคนิคDrawing / Creative Drawing
สีโปสเตอร์/สีอะคริลิค/สีน้ำ/สีน้ำมัน
ประติมากรรมนูนต่ำ-นูนสูง-ลอยตัว
เรียนครั้งละ 3 ชม. > 700-1500 บาท

เดินทางข้ามจังหวัด +100 บาท

สอนไม่เกิน 3 คนสำหรับออนไลน์ - 5 คนสำหรับตัวต่อตัว (ราคาต่อคนจะลดลง ตามจำนวนผู้เรียน)
* ทดลองสอน 2 ชม. 300 บาท/คน
* ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ
ต้องเรียนพื้นฐานศิลปะ/Drawing ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
และจะให้ทดสอบและพิจารณาเพิ่มระดับการเรียน
* สำหรับหุ่นนิ่งพื้นฐานจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ *
* สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระยะยาว ผู้สอนจะเตรียมให้*
* วิชาประติมากรรม
แนะนำให้เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์
เนื่องจากต้องใช้ความคุ้นเคยกับงาน

กรุงเทพมหานคร คลองหลวง นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว