สวัสดีครับ
ส่วนตัวแล้วภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าคุณหลงรักมันจริงๆ ถ้าไม่ยังไงคุณก็ต้องการมันในที่สุด เพราะภาษาเป็นการเพิ่มมุมมอง โอกาส และความเชื่อมั่นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร จากสถิติการสอนภาษาในโรงเรียนค่อนข้างเน้นที่ grammar ซึ่งไม่ตอบโจทย์
ส่วนตัว คุณควรเริ่มเรียนที่จะพูดเหมือนเด็กต่างชาติ ผมพูดกับตัวเองบ่อยเพื่อไม่ให้ลืม อ่านด้วย เขียนด้วย ฟังด้วย สื่อต่างๆมากมาย
จริงๆแล้วผมว่าภาษาอังกฤษเป็นแค่พื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้ในยุคนี้หรือยุคหน้า แล้วภาษาที่สามก็จะไม่ยากมาก
เริ่มเถอะครับ เพื่อสิ่งดีๆที่จะตามมา หรือจะให้ผมเป็นโค็ชให้ก็เต็มใจครับ
ผมจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซื่งเรียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์สอนมากพอควรในทุกระดับชั้น ชอบเห็นเด็กมีพัฒนาการและฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเอง
เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม
อีกอย่างนึงผมมีประกาศนียบัตรสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ( TEFL)
ขอบคุณครับ

ราคาค่าเรียน

English for work150 บาท ต่อชั่วโมง

English conversation, translation, watching movies

English for work150 บาท ต่อชั่วโมง

English conversation, translation, watching movies

English for work150 บาท ต่อชั่วโมง

English conversation, translation, watching movies

English for work150 บาท ต่อชั่วโมง

English conversation, translation, watching movies

สอนออนไลน์ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว