ประสบการณ์สอนในกวดวิชา 2 ปี
ติวเข้ามัธยมศึกษา ปีที่ 1
ติวสอบในโรงเรียน

✍️คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 1ถึง มัธยมศึกษา 3

✍️วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

✔️เนื้อหาตามชั้นเรียน
✔️เนื้อหาปรับพื้นฐาน
✔️ข้อสอบ

ตัวอย่างเนื้อหาเช่น
✔️เศษส่วน
✔️เศษส่วนพหุนาม
✔️จำนวนเต็ม
✔️ติว o-net ประถมศึกษา
✔️แรง
✔️ความดัน
✔️เซลล์

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา100 บาท ต่อชั่วโมง

จำนวนบวก ลบ คูณ หาร ชั่งตวง วัด

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา150 บาท ต่อชั่วโมง

จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ สมการ การแยกตัวประกอบ และอื่นๆ

ติวเข้า ม.1 150 บาท ต่อชั่วโมง

ข้อสอบ ครน. หรม. สมการ พื้นที่ จำนวนเต็ม และอื่นๆ

สอนออนไลน์ ชลบุรี บางละมุง พัทยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว