โทร

เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรสิงคโปร์ โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 - ป.6 โดยการเรียนการสอน จะมีทั้งรูปแบบสอนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(text book เป็นอังกฤษทั้งหมด) โดยรูปแบบการสอนจะเน้นไปทางแก้โจทย์ปัญหา เพราะเราเชื่อว่า ทุกวันนี้การเรียนแค่คณิตฯคิดเร็วอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองโลกในยุคปัจจุบันได้ แต่ทักษะการแก้ปัญหามีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ อีกทั้งในการสอนของเรา จะใช้ระแบบ CPA
คือ 1. Concrete เปลี่ยนโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้จับต้องได้จริงด้วยอุปกรณ์ของ S.A.M
2. Pictorial แปลงโจทย์ปัญหาให้เห็นภาพชัดเจนด้วยการวาดรูปอย่างเป็นระบบ
3. Abstract เมื่อเรียนอย่างเป็นระบบผู้เรียนจะสามารถเขียนสมการออกมาได้ด้วย ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สอนคณิตศาสตร์
บริการออนไลน์ จตุจักร นนทบุรี บองมาเช่ รัชดา วังทองหลาง หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Singapore Maths

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster