ชื่อ : เดชาวัต วรรณรงค์
ชื่อเล่น : บอส
อายุ :22ปี
📚การศึกษามัธยม : สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (International Education Program)
📚การศึกษาปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📚การศึกษาปริญญาตรี: The University of Nottingham (ประเทศอังกฤษ) วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
📚การศึกษาปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล (กำลังศึกษา)
line : dechawatboss
ประสบการณ์สอน :
- Basic Math G.6
- English Conversation G.5
- คณิต ป.4 (อัสสัมชัญ)
- Calculus

สอนออนไลน์ พญาไท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว