สอนพิเศษภาษาจีนกลางค่ะ ประสบการณ์การสอนมากกกว่า 8ปี
📚รับสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล / ประถม / มัธยม
🙎🏼เรียนตัวต่อตัว
👭👬เรียนเป็นกลุ่ม (3-5คน)

📖
ปูพื้นฐานPINYIN / ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน / ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

***ภาษาจีนไม่ยาก ง่ายกว่าที่คิด***

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนพื้นฐาน สอบวัดระดับทางภาษา300 บาท ต่อชั่วโมง

ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

คุณครูใจดี สินสนุกค่ะ

นุ่น · 18 พ.ค. 2018