สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวเมขลา ถือแก้ว จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ปัจจุเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 สนใจอยากเป็นติวเตอร์ภาษาไทยเพราะรักในการสอน รักในการพูด และชอบทำความเข้าใจ ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูงค่ะ มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยตั้งแต่เด็ก ๆ แข่งขันด้านภาษามาตลอด เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนสิ่งที่ตนชอบและถนัดเลยทำออกมาได้ดี และอยากเผยแพร่ความรู้ให้กับน้อง ๆ ค่ะ

พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว