สวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัย ภาวงค์ ชื่อเล่นชื่อต่อ ปัจจุบันจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ตอนนี้รอรับปริญญา จึงอยากใช้ความรู้ที่ตนเองเรียนมานำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนเพื่อให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้ต่อตนเองและผู้อื่น ผมผ่านการอบรมการฝึกสอนว่ายน้ำของกรมพลศึกษา ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

บางกะปิ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว