ดิฉัน นางสาวศศิกาญจน์ รักสุจริต (แพรวา) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรเน้นเป็นภาษาอังกฤษ และเคยฝึกงานที่ Thailand philharmonic orchestra เนื่องจากตั้งแต่เด็กได้มีโอกาสเรียนดนตรีหลายชนิด

นครพนม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว