ชื่อพี่ต้อง จบวิศวกรรมปิโตรเลียม ม. สุรนารี ปัจจุบัณทำงานด้านขุดเจาะน้ำมันที่แท่นผลิต
ประสบการณ์สอน 7ปี
ในวิชาคณิตศาสตร์ และแคลคูลัส สแตติก
รับสมัครน้องๆในวัยประถม เพื่อปูพื้นฐาน
และน้องๆที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรม

สระบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว