สอนเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบระบบ การใช้ Software
- Software / ภาษาที่เชี่ยวชาญ
- GOLANG , PHP , SQL , HTML , CSS
- Docker , MySQL , MSSQL
- LINUX , macOS , Windows
- ทำงานด้านพัฒนาซอฟแวร์กว่า 12 ปี

นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว