- ครูผู้สอนเคมี จบสาขาเคมีโดยตรง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)
- นักเรียนทุนโครงการคุรุทายาทปี 2535
- ครููผู้สอนเคมีพ้ืนฐาน และเคมีเพิ่มเติม ม.ต้น-ม.ปลาย มากว่า 23 ปี
- รับงานติวเคมีพื่้นฐานและPAT2 แก่โรงเรียนโซนอำเภอและตำบล มากว่า 5 ปี
* * * * * * * * รักในอาชีพครู ซื่อตรง จริงใจไม่มีกัก* * * * * * * * *

พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว