ชื่อ อ้อม นะคะ จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
GPA : 3.14
ผลงานระหว่างศึกษา :
1. ระบบค้นหาโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Project Searching System)
2. ระบบค้นหาห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. ระบบติดบัญชีสรุปความคืบหน้างาน จัดหา/งานซ่อมปรับปรุง/งานซ่อมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
4. ระบบร้านขายยา
ประวัติการทำงาน
1. นักวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
2. IT Support (นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์)
3. อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (A-TECH)
4. จัดซื้อ + IT + บัญชีต้นทุน (บ.ไทย เคบีเอส แบตเตอรี่ จำกัด)
**ความสามารถ**
ใช้โปรแกรม OFFICE (WORD, EXCELL,POWERPOINT) ในการประยุกต์ใช้ในงานที่ทำ
ออกแบบโลโก้ โดยใช้โปรแกรม PHOTOSHOP
** ถ้าต้องการเรียนหรือเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ สามารถคุยกันได้คะ **

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว