ชื่อซัรวรรค์ ชื่อเล่นชื่อวัน
รับสอนพิเศษ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์,การสร้างเว็บไซต์,การพัฒนาเกมด้วยunity enginegame,power BI,Excel เป็นต้นครับ

คอร์ส
1.html,css,responsive design
2.wordpress /woocommerce
3.Frontend Developer
4.dot net
5.Power BI
6.SQL
7.Python

การศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาเลยสงขลานครินทร์
ป.โท วิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนออนไลน์ พัฒนาการ 20 รามคำแหง ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูมีความตั้งใจ มีองค์ความรู้ และ ใจเย็นค่ะ

จิต · 14 ก.พ. 2019