สวัสดีค่ะ พราวจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม ปัจจุบันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและทำวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พราวสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และสร้างสรรค์ความสนุกในการเรียนการสอนได้ในทุกวัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสุขโดยเทคนิคการทำงานศิลปะที่ง่ายขึ้น ในลักษณะของการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนเพื่อความชอบเสริมสร้างจินตนาการ ทั้งทางด้านดรออิ้งพื้นฐาน สีน้ำมัน รวมไปถึงงานปั้นประติมากรรม โดยถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริง จากการประกวดและทำงานศิลปะมาตลอดในระยะเวลา 7 ปี

- ประสบการณ์การเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
- รางวัลยอดเยี่ยมอับดับ 1 ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ปี 2561 ชนิสรา วรโยธา

จตุจักร ดินแดง ดุสิต ธัญบุรี นนทบุรี บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว