สวัสดีครับ ชื่อครูพี่กบ ฐิตวัฒน์ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มีประสบการณ์สอนพิเศษมากกว่า 3 ปี เน้นสอนตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย (2-5 คน) เนื้อหาขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวผู้เรียนเอง เช่น O-NET, 9 วิชาสามัญ, GAT ภาษาอังกฤษ เป็นต้น สอนแบบเป็นกันเอง เฮฮา และเน้นทำให้นักเรียนเกิด Concept ได้ด้วยตนเอง

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว