นายชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนา (อ๋อง)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชี่ยวชาญ วิชาสังคมศึกษา คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต
SMART-I วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว และภาษาไทย เต็ม 100

คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางแค พระนคร ภาษีเจริญ สัมพันธวงศ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว