***รับสอนพิเศษ ออกแบบแผนการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล***

อาชีพปัจจุบัน - นักพัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต์

>> ประวัติด้านการสอน 2556-2565 <<
- อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ย่านนนทบุรี สามารสอนได้ตั้งแต่อนุบาล - ระดับ ม.ปลาย และปวช. ปวส. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน. ด้านฮาร์ดแวร์(อุปกรณ์ต่างๆ การซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์) ด้านซอฟต์แวร์(โปรแกรมต่างๆทั้งพื้นฐานและเฉพาะทาง) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟิก การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
.. มีประสบการสอนพิเศษ ระดับอนุบาล - ประถมต้นในรายวิชาพื้นฐาน วิท คณิต ไทย สังคม
.. มีประสบการณ์สอนเด็กพิเศษ ทั้งวิชาคอมฯ และวิชาพื้นฐาน
... มีประสบการณ์สอนระดับ ปวช. ปวส. และมหาวิทยาลัย

* จบปริญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

*ออนไลน์
เดี่ยว - ชั่วโมงละ 250 บาท
กลุ่ม - ชั่วโมงละ 200 บาท
*ออนไซต์
เดี่ยว - ชั่วโมงละ 350 บาท
กลุ่ม - ชั่วโมงละ 300

(เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงทุกรูปแบบ)

สอนออนไลน์ จตุจักร จรัญ นนทบุรี บางกรวย บางซื่อ บางซื่อ บางพลัด บางโพ วงศ์สว่าง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว