ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นางศรัญย์ เลาห์ประเสริฐ (ครูน้ำ)
ครูข้าราชการประจำการ ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียน วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ....
สอนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ... มีประสบการณ์สอนในระดับ อนุบาล อายุ 3-5 ปี มาเป็นระระเวลา 5 ปี ก่อนบรรจุเข้ารับราชการครู ประจำการ
เอกวิชา ศิลปะ มีความสามารถในการสอนเพิ่มเติม รายวิชาพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ .

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา ระดับอนุปริญญา สถาบันการศึกษา โรงเรียนเพาะช่าง (วิทยาลัย) เอกวิชา ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ปี 2547

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เอกศิลปกรรม สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ปี 2549

จบการศึกษา ระดับปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สาขา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ปี 2558

จบประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 2552

ศิลปะกับการพัฒนาเด็ก เป็นหลักที่สำคัญสำหรับเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะต่างๆ เราทราบกันดีว่า เรามีสมองสองซีก ซีกขวาคือความคิดสร้างสรรค์ ซีกซ้ายคือตรรกะคำนวณ .... และสมองของเด็กๆ ซีกขวานั้นจะพัฒนาที่ดีในวัยเริ่มต้น นำไปเชื่อมโยงกระบวนการคิดในสมองซีกซ้ายตรรกะคำนวณ ...ดังนั้น ถ้าเริ่มต้นการเชื่อมโยงถูกหลักการ การพัฒนาสมองจะเป็นไปในทิศทางที่ดี.... อารมณ์สุนทรียภาพ การคิดแก้ปัญหาอย่างสมเหตุ สมผล สมควร เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ....
( รักศิลปะ ^^ ) ....

ประวัติการทำงาน ก่อนรับราชการครู
- ทีมงานออฟฟิศหนัง รับผิดชอบฝ่ายเสื้อผ้านักแสดง
- ดีไชน์เนอร์ แฟชั่นเด็ก บริษัท คิดส์โฮม
- Supervisor รับจัดออร์แกไนท์พรีเช้นต์สเตชั่นสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
- เทรนนิ่ง มาร์เก็ตติ่ง คอลเซนเตอร์
- Art work หนังสือ ทีวีพูล

สามารถติดตามผลงานที่
แฟนเพจ FB: children' s art
ช่อง UT : children' s art

ดอนเมือง

นนทบุรี

ปทุมธานี

ปากเกร็ด

รังสิต

ลำลูกกา

สายไหม

บทความล่าสุด

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster