สวัสดีค่ะ
สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นการนำไปใช้จริง
ฝึกทักษะการพูดและการฟัง เพื่อนำไปใช้ในการสนทนาทั้งในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน
รวมถึงคำศัพท์ด้านวิศวกรรม สามารถปรับเนื้อหาการเรียนได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละท่าน
สนใจ ติดต่อได้เลยค่า...

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
ประกาศนียบัตรการอบรมมัคคุเทศก์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2545
จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2554
ผ่าน JPT ระดับ 2

ประสบการณ์ทำงาน
เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ประมาณ 10 ปี แปลพูดและแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษา ประมาณ 3 ปี
สอนภาษาญี่ปุ่นให้พนักงานบริษัทญี่ปุ่น
และอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน

สอนออนไลน์ พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว