ประวัติการศึกษา
+ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา สาย วิทย์คณิต โครงการ พสพ. (๒ ปีจบ) จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.
+ สอบเข้าได้ ที่ ๑ (รวมคะแนนสัมภาษณ์) โครงการรับตรง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๔
+ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) เอกภาษาไทยขั้นสูง (Advanced Thai) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติประวัติ
+ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนเรียงความวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
+ รางวัลชนะเลิศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียลกว่า ๑๐ รางวัล
+ เกียรติบัตรจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการนักเขียน "ต้นกล้าวรรณกรรม" โดยมีวิทยากรคือ นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลม
+ รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีวิชาภาษาไทย (Certificate of merit) ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด (๕ ปี) จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
+ รางวัลเหรียญทอง ๒ ปีซ้อน และ เหรียญเงิน ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและเรียนดีในระดับชั้น จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
+ ตัวแทนของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏระดับช่วงชั้นที่ ๔ (2 ปี)
+ รางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2ปี
+ ตัวแทนของโรงเรียนและรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ในโครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์สอน
+ สอนภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตฯ
+สอนภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
+ สอนภาษาไทยในระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อสอบ Clearing House
+สอนภาษาไทยในระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อสอบ o-net
+ สอนภาษาไทยเพื่อสอบความถนัดด้านการเรียน (SAT)เพื่อสอบตรงเข้า มศว
+ สอนความถนัดทางวิชาชีพครู(PAT 5) เพื่อสอบเข้าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
+ สอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อสอบตรงพิเศษเข้าโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย(ช้างเผือก) คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ สอนภาษาไทยเพื่อสอบตรงพิเศษโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ ครูพิเศษวิชาภาษาไทย สถาบันกวดวิชา Advance Tutor
เทคนิคการสอน
สอนนักเรียนทุกคนโดย ทำและผลิตเอกสารการสอนด้วยตนเอง จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาก่อนและหลังให้กับนักเรียน
สอนโดยใช้ แผนผัง ให้เห็นภาพของเนื้อหาทั้งหมด และเจาะทุกรายละเอียดความสำคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน
สอนโดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมทำข้อสอบและแบบฝึกหัดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ได้ดีที่สุด
สอนอย่างรู้จริง สอนโดยตั้งใจ และพร้อมแทรกทุกสิ่งที่ประโยชน์สำหรับการสอบ
อัธยาศัยดี สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย มุ่งมั่น
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาไทยเดี่ยว
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 2

คลองสาน ดินแดง ดุสิต ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี สัมพันธวงศ์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว