ชื่อเล่นชื่อพิมนะคะ
อยู่ทันตะฬปี2
รางวัลที่ผ่านมา
-ตัวแทนระดับภาคกลางงานศิลปหัถกรรม ได้ที่4ของประเทศ
-ที่1ภาคกลางบริษัทท็อปเทสเซนเตอร์ ม.3กับม.5
-รางวัลชมเชยสมาคมเเข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

-สอวนเลขค่าย2ตอนม.3

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว