-จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2 จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ประสบการณ์ฝึกสอนที่ โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยฝึกสอนตั้งแต่ช่วงชั้นเด็กเล็กจนถึงป.6
-สามารถสอนพิเศษเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้สีไม่ว่าจะเป็น สีไม้ สีน้ำ หรือสีโปสเตอร์ รวมถึงทักษะทางด้านการปั้นดินน้ำมัน ตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6
-สำหรับช่วงชั้นอนุบาลจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้
-ประถมศึกษาเป็นต้นไปจะมีอุปกรณ์เตรียมให้บางส่วน
-สามารถสอนได้ตามบ้านที่มีmrtหรือbtsเข้าถึงได้สะดวก หรือสามารถต่อรถเข้าไปไม่ไกลจากรถไฟฟ้า

ราคาค่าเรียน

พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้สี และการปั้น500 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนรู้การใช้สีน้ำ สีไม้ และสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันนำมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย รวมถึงทักษะด้านการปั้นดินน้ำมัน โดยจะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้ในบางกิจกรรม

จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางซื่อ ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว