สวัสดีครับ พี่ชื่อโต จบจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ปัจจุบันนี้ กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ยรวม 3.85 เคยได้รับทุนเรียนดีและเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การสอนนี้ เน้นความเป็นกันเอง สอนเนื้อหาและเทคนิคการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่อง ให้มีความรู้ เข้าใจง่าย นำไปใช้เป็น และได้คะแนนดี
ส่วนสถานที่และเวลาที่ต้องการเรียนนี้ สามารถตกลงได้ครับ
การศึกษา
- การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
- การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
- การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เกรดเฉลี่ยรวม 2.86
- การศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ย 3.85 (กำลังศึกษา)
ประสบการณ์ในการสอน
- การสอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ในช่วงสังเกตการสอน 1 จำนวน 1 วัน
- การสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระดับของคำถาม ในช่วงสังเกตการสอน 1 จำนวน 1 วัน
- การสอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงทดลองสอน จำนวน 15 วัน
ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ
- เกียรติบัตรคนดีศรี ร.ส.ท.
- เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งคำประพันธ์
- เกีบรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งคำขวัญส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- เกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คลองสาน จอมทอง ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางรัก ปทุมวัน พระประแดง ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว