จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันเป็นครูในโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง
มีประสบการณ์การสอน 4 ปี ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสอนพิเศษ และติวสอบเข้า สอนแบบเป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นความเข้าใจเป็นหลักค่ะ

บางบ่อ บางวัว บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว