เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกรด 3.34
ประสบการณ์:
-เคยได้รับทุนไปเรียนจีน 1เดือน
-เป็นล่ามภาษาจีน ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา3เดือน
-เป็นล่ามภาษาจีน ในมหกรรมการค้าไทย-จีน ACIEC 2018
-มีHSKK ระดับกลาง
-มีHSK 4
เทคนิคการสอน :เน้นการสอนแบบฝึกพูดอ่านและเขียน มากกว่าการท่องจำ และเน้นยกตัวอย่างในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางพลัด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว